הרמת סינוס

מעל שורשי השיניים הטוחנות והמלתעות בלסת העליונה מצוי חלל אוויר הנקרא הסינוס המקסילרי. חלל אוויר זה מופרד מהעצם הסובבת בקרום עדין, זוהי הממברנה השניידרינית. פעמים רבות לאחר עקירת הטוחנות והמלתעות העליונות בין אם הסיבה לעקירה הינה מחלת חניכיים או עששת, מתרחש תהליך בו עצם הלסת, שאחזה את השיניים נספגת וחלל הסינוס מתפשט לכיוון הרכס מחוסר השיניים. כתוצאה מכך פעמים רבות, כשמעונינים לשקם את המשנן החסר באמצעות שתלים, מאבחנים בצילום CT המבוצע טרם התקנת השתלים, כי לא קיימת עצם מספקת לצורך התקנת שתל. במקרים אלו יש לבצע דחיקה של חלל הסינוס המקסילרי והשתלת עצם הנקראת הרמת סינוס. קיימות שתי שיטות עיקריות לצורך דחיקת חלל הסינוס. האחת נקראת הרמת סינוס סגורה והשניה הרמת סינוס פתוחה. מהן השיטות האמורות ובמה הן נבדלות זו מזו?

הרמת סינוס סגורה

במקרים בהם בצילום CT נראה שקיים רוחב רכס מספק אולם קיים חוסר של עצם מועט בעיקר במימד האנכי, שאינו מאפשר התקנה של שתל באורך מספק, תבוצע דחיקת רצפת הסינוס המקסילרי והשתלת העצם דרך קדח ההכנה לשתל עצמו. פרוצדורה זו נקראת הרמת סינוס סגורה.

הרמת סינוס פתוחה

במקרים בהם בצילום CT נראה שאין עצם מספקת להתקנת שתלים וחלל הסינוס נמצא בסמיכות רבה לרכס השיניים השארי, תבוצע השתלת עצם בגישה צידית. בשיטה זו מבוצע חלון קטן בדופן הסינוס המאפשר גישה לסינוס המקסילרי. הקרום העדין התוחם את חלל הסינוס ונקרא הממברנה השניידרינית מופרד בעדינות בשלמותו מרכס השיניים השארי ובמדור שנוצר מבוצעת השתלת עצם נרחבת.
פרוצדורה זו נקראת הרמת סינוס פתוחה.
לעיתים התקנת השתלים הדנטלים תבוצע בעת הרמת הסינוס ולעיתים, כשקיים מחסור קיצוני בעצם תבוצע הרמת הסינוס כשלב מקדים להתקנת השתלים, כשהתקנת השתלים תבוצע בשלב מאוחר יותר.